Bijbelstudie

Om meer kennis van Gods Woord te kunnen krijgen worden elke maand Bijbelstudies gehouden. Uiteraard is iedereen welkom om hier bij aanwezig te zijn. Gods Woord is voor iedereen belangrijk en door samen de Bijbel te bestuderen kunnen we God beter leren kennen en Zijn wil meer en meer gaan zien en begrijpen. De Bijbelstudies worden meestal verzorgd door een spreker en ook is er gelegenheid om met elkaar te spreken.

De Bijbelstudies worden gehouden in ‘De Marke’, waar ook onze zondagse samenkomsten plaatsvinden. De studies beginnen om 19:45 en vinden plaats op donderdagavond. Check voor de eerstvolgende Bijbelstudie ook de Agenda!

Bidstond en Zusterbidstond

Elke week wordt op dinsdagavond een samenkomst gehouden met als doel om samen de Here te zoeken en Hem te aanbidden. Tijdens deze bidstonden bidden we voor elkaar en voor de gemeente, voor de bedieningen die God ons gegeven heeft en voor de stad Deventer waar Hij ons samengebracht heeft. We mogen onze zieken en allen die moeite en zorgen hebben bij Hem brengen en uitzien naar Gods antwoorden.

De zusterbidstonden, bedoeld voor de vrouwen in de gemeente, vinden plaats op dinsdag om 09:30, aan de Dreef 16 in Deventer. Voor meer contact over de zusterbidstonden kunt je contact opnemen met zuster Joke Peters, tel.nr. 0570-615765.

Huiskringen

Eéns per maand worden er huiskringen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten, normaliter bij de kringleider thuis, komen we samen met 7 tot 12 mensen. Het doel van deze huiskringen is: dat de huiskringleden elkaar terzijde staan bij de groei in hun relatie tot God, tot zichzelf, tot anderen en tot de wereld, zodat God verheerlijkt wordt door een levenswijze waarin Jezus Christus zichtbaar wordt.

De huiskring is één van de belangrijkste activiteiten in het functioneren van de gemeente en het ontwikkelen van een gezond leefklimaat. De volgende drie elementen zijn daarbij van wezenlijk belang:

  1. Gebed
  2. Gemeenschap
  3. Getuigenis

Op deze wijze willen we Gods huisgezin zijn. Huisgenoten die leven in de nabijheid van de Vader en zorg dragen voor elkaar. Huiskringen zijn bedoeld om een hechte gemeenschap te ontwikkelen. De huiskringleden richten zich op het aangaan van onderlinge relaties. De huiskring functioneert net als een gezin. Het is de plaats waar je mag leren om met elkaar om te gaan zoals Jezus met ons omgaat. Het is de plaats waar je even tot rust mag komen. Even los van de grote drukte die we ervaren in de wereld en soms ook binnen de gemeente waar zoveel activiteiten plaatsvinden. Binnen de huiskring dienen de leden elkaar. Ieder lid heeft een gave en zet deze binnen de huiskring in ten dienste van de anderen. Het is goed om een vaste plek te hebben waar je op elkaar kunt terugvallen en praktische en geestelijke ondersteuning kunt geven en ontvangen.

Doopstudie

Wanneer iemand zich graag wil laten dopen dan is het mogelijk dit aan te geven bij de raad zodat hiervoor een doopstudie kan worden gevolgd. Ook iedereen die vrijblijvend een Bijbelstudie over de doop wil volgen kan zich hiervoor opgeven. Het vervolg van de doopstudie is dat er een doopdienst kan worden voorbereid voor degenen die zich willen laten dopen.