3 december 2023 – Ben Overeem (jeugddienst)

Onderwerp: Licht en donker.
Bijbelgedeelte: 1 Johannes 1:1 – 4.
Spreker: Ben Overeem.