21 augustus 2022 – Henk Schouten

Onderwerp: Jezus zoekt de mens op.
Bijbelgedeelte: Markus 10:46 – 52.
Spreker: Henk Schouten.