18 juni 2023 – Egbert van Rhee

Onderwerp: Ananias en Saffira.
Bijbelgedeelte: Handelingen 4:32 – 5:11.
Spreker: Egbert van Rhee.