11 juni 2023 – Wietse van der Hoek (doopdienst)

Onderwerp: De farizeeër en de tollenaar.
Bijbelgedeelte: Lukas 18:9 – 14.
Spreker: Wietse van der Hoek.