10 september 2023 – Ben Overeem (startzondag)

Onderwerp: startzondag.
Bijbelgedeelte: Hebreeën 12:1 – 2; Johannes 14:6.
Spreker: Ben Overeem.