10 april 2022 – Reynoud Deen

Onderwerp: Lukas 22:31 – 34.
Bijbelgedeelte: Jezus gebed voor Petrus (en alle discipelen).
Spreker: Reynoud Deen.