Ons bestaansrecht

Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden – Efeze 3:10

In 1995 is onze kerkelijke gemeente gesticht met het doel een gemeente van Jezus Christus te zijn waar Gods Woord leidend is.

Wie bij ons voor het eerst binnenkomt merkt direct dat we een gemeente zijn waar onderling warmte en betrokkenheid met elkaar is. We hebben persoonlijke aandacht voor elkaar met onderlinge liefde. We zijn een gemeente die Jezus Christus centraal stelt en Hem wil kennen. We houden van Hem. Elke zondag komen we samen om God te aanbidden en is er een (gast)spreker die vanuit de Bijbel tot ons spreekt. De Bijbel is voor ons het fundament van ons geloof en het gezaghebbende Woord van God.

Bereikbaar voor iedereen

We zijn een gemeente waar ruimte is voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen. Is het geloof voor jou nog een doolhof van vraagtekens maar zou je wel eens naar een kerk willen gaan of heb je gewoon behoefte aan een goed gesprek, dan ben je van harte welkom.

We zijn ook een gemeente waar gelovigen de ruimte krijgen om hun gaven in te zetten om daarmee God en de naasten te dienen. Op deze wijze willen we elkaar versterken in het geloof. Activiteiten zijn bij ons geen doel op zich maar zijn bedoeld om de onderlinge band te versterken en om samen het grote gebod dat God ons gegeven heeft in praktijk te brengen.

Betrokkenheid voor iedereen

Tijdens onze samenkomsten op zondagmorgen en op feestdagen is iedereen welkom! Er is plaats voor jong en oud, vaste bezoekers en gasten. Met zang en gebed willen we samen God aanbidden en Zijn Naam verheerlijken. In onze preken houden we bijzonder rekening met de jeugd zodat iederéén iets aan de boodschap heeft.

Voor volwassenen zijn ook de (zuster-) bidstonden en huiskringen. Elke week op dinsdagochtend is de zusterbidstond, op dinsdagavond de gemeentebidstond. Gebed is de adem van elke christen en dus ook van elke gemeente! Elke maand worden ook de huiskringen gehouden om extra verdieping en verbinding te bieden.

Bijbelstudies zijn in het bijzonder bedoeld om extra verdieping en onderwijs te bieden. Iets wat elke christen nodig heeft.

Voor onze jeugd vanaf 12 jaar is elke twee weken de gelegenheid om samen te komen voor ontmoeting, ontspanning en verdieping uit het Woord van God. Ook voor onze jongeren (20+) is elke drie weken op donderdagavond de gelegenheid samen te komen. Tijdens deze avonden ontmoeten jongeren elkaar met een thema uit Gods Woord en ontspanning.

De ouderen ontmoeten elkaar maandelijks op het Ouderencontact. Hier is veel persoonlijke aandacht, worden liederen gezongen en is er een overdenking uit het Woord.