Welkom!

Hartelijk welkom op onze website, waar je van alles kunt vinden over onze kerk. Wij geloven in God en in Zijn Zoon Jezus Christus.

Wie bij ons voor het eerst binnenkomt, merkt direct dat we een gemeente zijn waar onderlinge warmte en betrokkenheid met elkaar is. Er is ruimte voor jong en oud en we hebben persoonlijke aandacht voor elkaar met onderlinge liefde. We zijn een gemeente die Jezus Christus centraal stelt en Hem wil kennen. We houden van Hem. Elke zondag komen we samen om God te aanbidden en is er een spreker die vanuit de Bijbel tot ons spreekt.

Samenkomsten

Elke zondagochtend is er om 10:00 een samenkomst. Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er crèche. Voor kinderen van 4 – 12 jaar is er zondagsschool waar zij hun eigen programma hebben.

De diensten op zondagochtend beginnen met het zingen van liederen begeleid door het aanbiddingsteam om God te loven en te prijzen. Door liederen, gebed en andere bijdrages willen we de Heere Jezus verhogen en aanbidden.

In de tweede helft van onze dienst wordt door een (gast)spreker onderwijs gegeven vanuit de Bijbel, Gods Woord. Aan het eind wordt de dienst afgesloten met een zegenbede en een mooi lied waarmee we de nieuwe week in kunnen gaan.

Na afloop is iedereen van harte welkom voor een kop koffie of thee en persoonlijke ontmoeting of kennismaking. Er is altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek met de leiding of voor gebed.

Doordeweeks zijn er ook allerlei samenkomsten en ontmoetingen. Hierover is meer te vinden op andere pagina’s op deze website.

Praktische informatie

Kijk voor de laatste informatie omtrent samenkomen in Coronatijd op deze pagina

Ons gebouw is toegankelijk voor mindervaliden.

Auto’s kunnen op locatie of in de aanliggende (zij)straten geparkeerd worden.

Tijdens de diensten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling van de Bijbel. Je bent uiteraard vrij een andere vertaling te gebruiken!

We zien ernaar uit jou te ontmoeten!

Waar kunt u ons vinden?

Onze samenkomsten vinden plaats in het schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum ‘De Marke’. Het adres is Ludgerstraat 1, 7415 DV, Deventer.