Crèche 0 – 4 jaar

Alle kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen naar de crèche. Zij kunnen voor aanvang van de dienst naar de crècheruimte worden gebracht. Dit is een gezellig en praktisch lokaal met veel speelgoed en alle ruimte om samen te spelen en te knutselen. We vertellen daarnaast aan de kinderen een Bijbelverhaal op hun eigen niveau, zodat zij ook meer leren over God.

Zondagsschool 4 – 12 jaar

Op de zondagochtend zijn de kinderen in de basisschoolleeftijd eerst in de dienst aanwezig, daarna gaan zij naar hun eigen ruimte. Het programma van de zondagsschool bestaat uit:

– samen zingen
– samen bidden
– een Bijbelverhaal vertellen
– samen knutselen

Er wordt gewerkt met materiaal van “Voetstappen van geloof” dat uitgaat van de Herikon in samenwerking met De Hoop en Het Zoeklicht https://www.voetstappenvangeloof.nl

Met Kerst wordt door de kinderen in de kerstdienst op Eerste Kerstdag een bijdrage geleverd, bijvoorbeeld door het opvoeren van een musical. Aan het eind van het seizoen is er een gezamenlijke, gezellige zondagmiddag. Op feestelijke wijze wordt het seizoen afgesloten.